Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil legge ekomplanen fram for Stortinget i begynnelsen av 2016. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

– Lyse kan ikke eie nettet i hundre år

Arbeidet med ekomplanen bringer nye problemstillinger på Samferdselsdepartementets bord.

Tek.no-konferansen/Kragerø: I Norge er ansvaret for IT-bransjen fordelt på flere departementer. Næringsdepartementet håndterer næringslivets rammevilkår og forvalter statens eierandel i Telenor, Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for digitalisering og modernisering, og Samferdselsdepartementet har ansvar for infrastrukturen, også den digitale. Tilsynsmyndigheten Nkom, tidligere Post- og teletilsynet, ligger under Samferdselsdepartementet. På Tek.no-konferansen på Krag

Forsiden akkurat nå

Til toppen