Studentsamskipnaden i Oslo driver blant annet studentsiloen på Grünerløkka.

Lynet beholder studentene

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus forlenger bredbåndsavtale. – Et springbrett for å skape reell konkurranse, sier Lynet.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (Sio) fornyer avtalen med Lynet internett om å levere bredbånd til samskipnadens 8400 studentboliger i Oslo og Akershus. Da Sio først inngikk avtalen med Lynet i 2011, fikk den stor oppmerksomhet fordi den kuttet ut TV-pakkene til studentene. Studenter som vil ha TV-pakke må betale ekstra for det. – Beboerne våre er unge mennesker som lever store deler av livet utenfor egen bolig. Livet som student, både faglig og sosialt, er avhengig av en velfun

Forsiden akkurat nå

Til toppen