Ni land har nå lansert LTE, og i USA og Sverige finnes det konkurranse mellom flere leverandører. Men fortsatt glimrer LTE-telefonene med sitt fravær. Samsung Craft fungerer riktignok mot CDMA/LTE-nett i USA, men for GSM/LTE er mobilt bredbånd eneste anvendelsesområde. 

– LTE ikke en frittstående teknologi

– LTE må ikke ses som en frittstående teknologi, men derimot settes i sammenheng med operatørenes øvrige mobilnett, advarer konsulentselskapet Northstream.

Analytikere i det svenske konsulentselskapet Northstream har publisert et arbeidsnotat med tanker om LTE-nettenes fremtid, både sett fra et tjenesteutviklingsperspektiv og et økonomisk ståsted. I tillegg ser konsulentene på de praktiske erfaringene med dagens LTE-nett i Stockholm. Hovedkonklusjonen fra Northstream er at LTE-nettet ikke må vurderes som et frittstående tilbud, men derimot settes i sammenheng med HSPA og GSM. Ingen tale i LTE? Ett av flere poenger er at taletrafikken i ove

Forsiden akkurat nå

Til toppen