LTE får bedre dekning

Nokia Siemens Networks tester nå en teknologi der repeatere uten egen mating kan utvide dekningsområdet og gi bedre kapasitet i ytterkantene av mobil-cellene.

Teknologien det er snakk om kalles LTE-Advanced og Nokia Siemens Networks hevder de er først ute med tester. Teknologien diskuteres for tiden i 3GPP og ventes å bli en del av “Release 10” fra standardiseringsorganisasjonen. Lang avstand – Denne teknologien gir bedre dekning i ytterkantene av cellen. Alle radioteknologier har det til felles at de gir best kapasitet nærmest basestasjonen. Dekningen faller jo lengre vekk man kommer fra basestasjonen. Hvor fort dekningen faller er avhen

Forsiden akkurat nå

Til toppen