Lovregulerer sikring av Wi-Fi-nett

De reguleringskåte politikerne i California har nå fått guvernør Arnold Schwarzenegger til å signere en lov som påbyr produsenter av Wi-Fi-utstyr å gjøre kundene oppmerksomme på farene med usikrede nett.

Loven går under navnet ”Wi-Fi User Protection Bill”, og har som mål å hindre uautorisert deling av private trådløse nett. Metoden er heldigvis ikke annet enn at produsentene pålegges å informere om farene ved å la sitt nett være åpent tilgjengelig for naboer og tilfeldige forbipasserende, samt å legge ved en oppskrift på hvordan man kan sikre nettet. ”Har lest” I kjent amerikansk stil legger loven vekt på at kunden skriver under på at hun er kjent med farene, slik at produ

Forsiden akkurat nå

Til toppen