Lover Ice-investeringer

Jörg Mohaupt i Access Industries, som fredag kjøpte Ice i Norge, lover både å utvide nettet og å investere for å øke antallet Ice-abonnenter.

- Vi har fulgt markedet for mobilt bredbånd i lang tid, og har stor tro på operatører som benytter lave frekvensområder til å tilby tjenester, sier Jörg Mohapt, leder for media og telekommunikasjon i Access Industries til Inside Telecom. - Særlig i Skandinavia er det interessant å tilby tjenester basert på lave frekvenser på grunn av geografien. En av tingene som gjør at vi har tro på Ice, er at det er mange som forlater de store byene og benytter fjellheimen. De ønsker å kunne væ

Forsiden akkurat nå

Til toppen