Lovendringer på høring

Samferdselsdepartementet har sendt ekomloven med forskrifter på høring. Høringsfristen er 23. september.

– Samferdselsdepartementet har sendt ekomloven med forskrifter på høring. Endringene gjelder gjennomføring i norsk rett av EUS regelverkspakke, og oppdatering med bakgrunn i nasjonale behov. Post- og teletilsynet (PT) fører tilsyn etter ekomloven. Høringsfristen er 23. september, skriver PT på sine hjemmesider. Departementet har sendt forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), forskrift 16. februar 2004 nr 401 om elektronisk kommunikasjonsne

Forsiden akkurat nå

Til toppen