Lovende for BaneTele

BaneTele la nylig fram årsrapporten for 2007, og kan med denne vise til gode resultater. Den finansielle situasjonen er god etter Bredbåndsalliansens kapitaltilførsel på 625 millioner kroner. All gjeld er nedbetalt og omsetningen har utviklet seg positivt i 2007.

"2007 var et annerledes år for BaneTele. Kjøpet av Broadnet og vår eiers oppkjøp av Ventelos norske virksomhet, vil føre til en annen og spennende fremtid for oss. Vi ser frem til å bli en viktig del av en ny og kraftfull konstellasjon. Med summenav Bredbåndsalliansens sterke regionale tilstedeværelse og forankring, BaneTeles landsdekkende bredbåndsnett og Ventelos komplette tjenestetilbud, vil vi bidra til å skape en ny og spennende konkurransearena for våre kunder, leverandører og

Forsiden akkurat nå

Til toppen