Løsner grepet i Ericsson

Wallenberg-gruppens grep om Ericsson løsner litt når stemmevekten til A- og B-aksjene justeres. Men fremdeles skal A-aksjene ha ti ganger større stemmevekt enn B-aksjene. Aksjemarkedet reagerer ikke.

Med sin kontroll over A-aksjene har Wallenberg-gruppen og Handelsbanken hatt kontroll over 80 prosent av stemmene på Ericssons generalforsamling, selv om de bare eier 8,5 prosent av aksjekapitalen.Jämnlikhet på svenskaA-aksjene har hatt 1000 ganger større stemmevekt enn B-aksjene. Intet annet internasjonalt storkonsern har hatt en slik forskjellsbehandling av aksjonærene.Dette har naturlig nok irritert mange av storaksjonærene med B-aksjer i lengre tid, og de har gjentatte ganger krevd e

Forsiden akkurat nå

Til toppen