Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor og dekningssjef TommyJohansen i Netcom er glade for at kommuner sjekker mobildekningen. Det gir dem data som kan bidra til å forbedre mobildekningen.

Lokal kartlegging av mobildekning – et godt verktøy

Telenor og Netcom sier kommunenes kartlegging av mobildekningen gir dem et verktøy som kan bidra til bedre dekning.

I store deler av landet har kommuner og fylkeskommuner satt i gang kartlegging av både mobildekning og bredbåndsdekning via ledninger. Årsaken er dels at en slik kartlegging er et krav når kommunene skal søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om støtte til bredbånd. Dels ønsker kommunene å gå direkte til operatørene for å be dem forbedre dekningen, gjerne i ulike varianter av spleiselag. Søknadsfristen for neste tildelingsrunde av bredbåndsmidlene fra Nkom er 15. mai. Den 1.

Forsiden akkurat nå

Til toppen