Litt mer til PT

Post og teletilsynet får 170,7 millioner i regferingens forslag til statsbudsjett, en økning på 1 prosent fra årets bevilgning. Da  er det også tatt hensyn til økte utgifter til reiser og konsulentbistand etter flyttingen av tilsynet til Lillesand, ifølge Samferdselsdepartementet.

Markedet for elektronisk kommunikasjon er i kontinuerlig utvikling, og sterkt preget av teknologiske og ikke minst bruksmessige endringer. I betydelige deler av markedet er det fortsatt behov for særskilt regulering for å legge til rette for bærekraftig konkurranse. Post- og teletilsynet arbeider derfor løpende med markedsanalyser for å identifisere eventuelle svikt i konkurransesituasjonen, skriver departementet i en pressemelding. Til Post- og teletilsynets arbeid med telesikkerhet

Forsiden akkurat nå

Til toppen