- Liten betydning for konkurransen

TeliaSoneras kjøp av NextGenTel har liten betydning for konkurransen i telemarkedet, mener avdelingsdirektør Jostein Skaar i Konkurransetilsynet.

- TeliaSonera er ikke noen stor aktør på det norske bredbåndsmarkedet i utgangspunktet, sier Skaar. - Det var derfor ikke noe stort overlapp mellom disse selskapene. Denne uken ble det klart at Konkurransetilsynet har valgt ikke å gå videre med TeliaSoneras oppkjøp av NextGenTel. Sammen med TeliaSoneras innløsning av de siste aksjene i NextGenTel er kjøpet dermed i boks. Fullsortimentsleverandør - TeliaSonera blir mer fullsortimentsleverandør på linje med Telenor, forteller avde

Forsiden akkurat nå

Til toppen