Om noen år kan kanskje smartmobiler eller andre terminaler utnytte ledige frekvenser lokalt til å få mobile bredbåndstjenester.

Liker ikke å slippe andre til i frekvensene sine

Mobiloperatørene liker dårlig formuleringen i utkastet til frekvenstillatelser som åpner for at andre aktører kan bruke teknologier som kognitiv radio i «deres» del av spektrum.

Post- og teletilsynet (PT) og Samferdselsdepartementet skriver i sin kommentar til høringsuttalelsene at de har mottatt innspill som hevder at denne bestemmelsen skaper usikkerhet knyttet til beskyttelse av de primære brukerne og til frekvensenes verdi. Konkurrenter i eget matfat Bestemmelsen operatørene ikke liker, er denne: «For å sikre en effektiv utnyttelse av frekvensressursene vil det kunne bli aktuelt å tillate sekundærbruk av de samme frekvensene. Det betyr at andre aktører ka

Forsiden akkurat nå

Til toppen