Like stor bredbåndvekst i Telenor og Lyse

I første kvartal hadde Lyse Tele a.s. og deres 36 partnere tilnærmet like stor bredbåndsvekst som Telenor. Telenor hadde en nettovekst i antall bredbåndsabonnenter i Norge på 11 000 og Lyse på 10 000.  Totalmarkedet på bredbånd økte med 22 250 i første kvartal.

Det var ingen  jubel over bredbåndstallene hos Telenor under resultatframleggelsen i går til tross for at Norge samlet går glimrende.

Kabelvekst

Det er Canal Digital (kabel) som sørger for vekst. Telenor fikk 16 000 nye kabelabonnenter i fjor, men tapte netto 5000 ADSL-abonnenter - med andre ord nettovekst på 11 000. Telenor har etter 1. kvartal  642 000 xDSL-abonnenter og 180 000 kabelabonnenter målt i form av internettaksesser.  Samlet 822 000 på bredbånd i Norge, pluss sannsynligvis 2-3000 ikke-rapporterte på fiber.

Hvor stor den samlete kabelveksten er vet vi ikke da Get ikke har oppgitt tall, men at de er mer beskjedne i så måte enn Canal Digital er udiskutabelt. Vi tipper 5000 nye hos Get og 1000 hos øvrige. Samlet ca. 22 000 i bredbåndsvekst på kabel.

Forsiden akkurat nå

Til toppen