Leser av strømmålerne

NVE foreslår innføring av energimålere i alle norske hustander innen 1. januar 2014. Disse dataene må samles inn, og Alcatel-Lucent tilbyr nå et system for innsamling av målerdata, kalt Smart Metering.

I 2006 vedtok EU at det skal innføres målinger av strømforbruket overalt der det er mulig. Dette åpnet naturlig nok et kjempemarked, som blant annet Telenor er inne i med selskapet Cinclus. Alcatel-Lucent har utviklet et innsamlingssystem for målerdata som gjørdet mulig for energileverandører å tilby forbrukerne detaljert informasjon om energiforbruk, nesten i sann tid. Ett av resultatene av et slikt system er at det kan inspirere til å bruke elektrisiteten mer effektivt og redusere bå

Forsiden akkurat nå

Til toppen