Legger ned DNK

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) legges ned fra 1. mars. Regjeringen kaller det avbyråkratisering.

Regjeringen legger ned Direktoratet for nødkommunikasjon og overfører ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og nødnettet til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB). Begrunnelsen er å skape et tettere samarbeid mellom ulike miljøer som jobber med samfunnssikkerhet, og å forenkle og avbyråkratisere forvaltningen. Tor Helge Lyngstøl er leder i Direktoratet for nødkommunikasjon, men ikke mye lenger. Nå skal direktoratet legge

Forsiden akkurat nå

Til toppen