Debatt
Ole-Harald Nafstad er journalist i Inside Telecom.

Lavfartsdepartementet

Et nytt blogginnlegg viser at det trengs en radikal holdningsendring før Fornyingsdepartementet vil være en aktiv pådriver for norsk bredbåndsutbygging. 

Hva er godt nok bredbånd, synes å være utgangspunktet for seniorrådgiver Halvor Ødegårds innlegg på Fornyingsdepartementets Fornyings- og IKT-bloggen. Under tittelen Superbredbånd, tar innlegget for seg bredbåndsmålene i Finland, Sverige og Danmark, og hvordan disse er langt mindre ambisiøse enn det som synes ved første øyekast.  Det er forsåvidt greit nok.  I tillegg viser han til at den norske snitthastigheten vil nå 30 megabit/s i 2015, forutsatt at fartsveksten går like

Forsiden akkurat nå

Til toppen