Debatt

Lave mobilpriser har spist opp bredbåndstelefoniveksten

Bredbåndstelefoni har i løpet av fire år gått fra å være tidenes vekstsuksess til å ha blitt et mettet marked. Etterspørselen har på kort tid nær forsvunnet og tilveksten av bredbåndstelefoniaktører har stoppet opp, skriver Haakon Sandvden og Bjørn Erik Hagbartsen i Teleplan i denne kommentaren, hvor de tar for seg årsakene til at det har gått slik.

Bredbåndstelefoni ble lansert for fullt i Norge i 2004, og har hatt en eventyrlig vekst i privatmarkedet over flere år. I hvert av de første tre årene etter lansering var tilveksten av kunder dobbelt så høy som den var av bredbåndskunder de tre første årene etter bredbånd ble lansert. Nå ser det imidlertid ut til å være slutt på festen. Mens veksten ble doblet fra 2005 til 2006, viser fersk statistikk fra Post- og teletilsynet (PT) at den ble halvert i 2007. I løpet av første

Forsiden akkurat nå

Til toppen