Svenskene har etablert et nettsted for kunnskap om bygging av fibernett. Illustrasjonen er fra legging av fiber for NTE i Kolvereid i Ytre Namdalen. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

Hvordan bygge robuste fibernett

Svenskene har utarbeidet en bransjestandard for bygging av fibernett som skal gi mer robuste og driftssikre nett.

Det er den svenske Post- och Telestyrelsen (PST) som skriver dette i en melding. Det er bransjen selv som har utarbeidet standarden, som er en minimumsstandard. – Den IT-infrastrukturen som bygges i dag, vil samfunnet være avhengig av i lang tid framover. Derfor må den være robust, driftssikker og legges kostnadseffektivt, skriver PTS, og slår fast at det hittil ikke har eksistert noen etablert standard for hvordan et fibernett bør legges. – Om alle fibernett var bygd etter denne stan

Forsiden akkurat nå

Til toppen