Debatt

Kun krusninger i vannet

Vannet er ikke helt i ro i vannglasset til Bredbåndsalliansen som inneholder Ventelo/BaneTele. Det er noen krusninger på vannet. Ventelos mobilkunder forblir i Ventelo, men det betyr ikke at Bredbåndsalliansen bryter med Network Norway.

Det som sannsynligvis ikke skjer, er overføring av mobilkundene. Men driften av disse kundene vil sannsynlig komme til Network Norway. Og Bredbåndsalliansen er sannsynligvis villig til å reforhandle avtalen med annen betaling for sin aksjepost enn mobilkunder. Kanskje vil da posten bli noe mindre, men eierkonstellasjonen bak Network Norway vil ikke bli vesentlig endret og grunnlaget for Mobile Norways nett vil heller ikke bli endret. Driftsvolumet vil bli som før anslått. Fortsatt sterk

Forsiden akkurat nå

Til toppen