- Kun BredbåndsAlliansen gir ende-til-ende BaneTele

BredbåndsAlliansen og kraftselskapene bak den er de eneste interessentene til BaneTele som kan tilby ende-til-ende bredbåndsnett innenfor kommersielt forsvarlig drift, slik flertallet i Stortinget krever, sier adm. dir. Toril Nag i Lyse Tele. BredbåndsAlliansens regionale nett er nettopp det Telenors konkurrenter har manglet tidligere, påpeker hun.

- Samordningen av infrastrukturutbygging slik den i dag gjøres i "multi-utility"-fokuserte energiselskaper er meget kostnadseffektiv, og gir svært gode vilkår for regional utbygging, sier Nag til Teleavisen.Eksplisitt kravNag viser til at flertallet i Stortingets Næringskomité spesifiserte kravene til en ny eier/partner til BaneTele slik: ”Eierstrukturen (i BaneTele, red.anm) må sikre størst mulig samordning av alternativ infrastruktur som sikrer selskapet disposisjonsretten til en he

Forsiden akkurat nå

Til toppen