Kronglete mobilsamarbeid

For å oppnå målet om full mobildekning på alle norske tog, må alle aktører samarbeide tett. Det kan bli krevende å få til i praksis.

Full mobildekning på både tale og data i alle norske tog er målsetningen til Samferdselsdepartementet, som har satt Jernbaneverket på jobben med å løse denne oppgaven. For å lykkes med denne ambisjonen må alle aktører, både mobiloperatørene, togselskapene og Jernbaneverket bidra. Det trenges både store penger og velvillig samarbeid, og dette kan medføre større utfordringer enn hva Samferdselsdepartementet kanskje har sett for seg. Penger må skaffes For å oppnå dekning av al

Forsiden akkurat nå

Til toppen