Kritisk til BaneTele-styring

Riksrevisjonen kritiserer Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og ledelsen i BaneTele AS for manglende styring av BaneTele. Problemene startet da BaneTele AS kjøpte bredbåndsvirksomheten fra konkursboet Enitel ASA i september 2001 uten å kunne finansiere kjøpet.

Riksrevisjonen har på oppdrag fra Stortinget undersøkt Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele, samt departementets saksbehandling av statslånet til selskapet i perioden juli til og med desember 2002, skriver NTB. Problemene knyttet til styring og økonomi startet ifølge rapporten da BaneTele AS kjøpte bredbåndsvirksomheten fra konkursboet Enitel ASA i september 2001 uten å ha tilstrekkelig økonomisk grunnlag for å fullfinansiere den nye virksomheten.Brukte lang

Forsiden akkurat nå

Til toppen