Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lover å styrke robustheten i mobilnettet.

Krever styrking av mobilnettene

Telenor vil gå gjennom robustheten i mobilnettene med myndighetene for å finne ut hvor nettet bør forsterkes.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lovet i går tiltak for å redusere sårbarheten i mobilnettene. Tiltakene skal settes i verk med bakgrunn rapporten som Post- og teletilsynet leverer til departementet 13. januar. - Vi kan aldri helgardere oss mot ekstremvær, men vi må se på tiltak som gjør at vi er bedre forberedt. Dette arbeidet haster, og jeg kan forsikre at disse rapportene ikke skal samle støv i en skuff, sier Kleppa til NTB. Telenor vil ha gjennomgang Telenors dekni

Forsiden akkurat nå

Til toppen