Krever minst 4 milliarder

”Norsk bredbåndspolitikk er gjennomsyret av en heller naiv forventning om at ”markedet” skal løse viktige infrastrukturmessige utfordringer for Norge”, hevder Dataforeningen og foreslår en statlig bevilgning på 4 milliarder kroner.

Dataforeningen deltar i Stortingets åpne høring om st. meld. 49 Breiband for kunnskap og vekst. I denne sammenheng er foreningen særlig opptatt av behovet for en langsiktig satsning på utbygging av bredbånd hvor det offentlige tar et større ansvar enn det synes vilje til i dag.Bygg moderne infrastrukturDebatten om bredbånd handler om utbygging av en infrastruktur som er nødvendig for fremveksten av en sunn, kunnskapsdrevet økonomi. Det offentlige må sørge for at virksomheter og hushol

Forsiden akkurat nå

Til toppen