Kraftbransjen vurderer å ta i bruk Nødnett som kommunikasjon, både innen maskin-til-maskin-kommunikasjon og som driftsradio. (Bilde: Colorbox)

Kraftselskap inn i nødnettet?

Kraftbransjen vurderer å benytte Nødnett både som driftsradio, til meldinger og til kommunikasjon mellom maskiner.

I et brev fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) går det fram at nødnettet har satt i gang et avgrenset pilotprosjekt for å se på muligheten til å tilby meldingstjenester og dataoverføring (M2M). Slike telemetritjenester tilbys i dag i svenskenes tilsvarende nødnett, kalt Rakel. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er tilsynsmyndighet for kraftbransjen, har i et par år allerede vært bruker av Nødnett i sin beredskapsorganis

Forsiden akkurat nå

Til toppen