Kraftig prisreduksjon i Telenors aksessnett

Post- og teletilsynet (PT) har fastsatt en ny regulering som skal sikre effektiv tilgang til Telenors landsdekkende kobberbaserte aksessnett og legge grunnlaget for bærekraftig konkurranse i det norske bredbåndsmarkedet. Dermed er det også duket for billigere bredbåndstjenester.

PT har utpekt Telenor ASA som tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for full og delt tilgang til det faste aksessnettet for levering av bredbånds- og telefontjenester (ofte omtalt som LLUB) og i markedet for tilgang for levering av bredbåndstjenester (også kalt bredbåndsaksess). Det skriver tilsynet i en melding lørdag.Betydelige prisreduksjonerPT har bl.a. konkludert med at det er grunnlag for å gjennomføre betydelige prisreduksjoner, og vedtaket setter maksimalpriser for period

Forsiden akkurat nå

Til toppen