Konsulentkamp i retten

Fire rapporter fra fire forskjellige konsulentbyråer brukes av partene i rettsaken som NetCom fører mot Samferdselsdepartementet om termineringsvedtaket. Det er betydelig usikkerhet og uenighet rundt modellen som PT har lagt til grunn for sitt vedtak.

Den eneste klare vinneren av saken foreløpig er konsulentbransjen. Samferdselsdepartementet har engasjert Ovum, NetCom har engasjert Nera Consulting (som ikke har noe med teleutstyrsprodusenten i Bergen å gjøre), Post- og teletilsynet har støttet seg til Analysis og Telenor har hyret inn PWC (PricewaterhouseCooper). Hvor mye partene bruker på konsulenter er det knapt noen som vet, men det dreier seg om betydelige summer. I forhold til konsekvensen av saken, hvor utfallet kan flytte flere

Forsiden akkurat nå

Til toppen