Konsistens og regulering

Markedet for tele- og datakommunikasjon fungerer ikke fordi en aktør har så sterk makt at den blant annet har full frihet til å kontrollere prissettingen både i grossist- og detaljistmarkedet, uavhengig av tilbud og etterspørsel, skriver TDCs Norges-sjef Håvard Larsen i denne kommentaren.

Post- og teletilsynets direktør, Willy Jensen, skriver i Teleavisen nr 12 (oktober 04) i et tilsvar til Tore Aarønæs om minimumsregulering fremfor lange steintavler. Der tror jeg vi alle er enige, enhver regulering og inngripen bør begrunnes og skal fjernes når begrunnelsenikke lenger foreligger. Det er også intensjonen i EUs og Norges nye felles regelpakke for elektronisk kommunikasjon.Kontrollerer prissettingMen det er liten tvil om at det per i dag er behov for regulering og inngripen i

Forsiden akkurat nå

Til toppen