— Konkurransetilsynet veiver med det gule kortet

Konkurransetilsynet varslet i går at det kan komme til å gripe inn mot Telenors kjøp av Talkmore. – Tilsynet veiver med det gule kortet, sier Ingvild Myhre i Network Norway.

– Tilsynet er av flere høringsinstanser gjort oppmerksom på problemstillinger knyttet til Telenors posisjoner i sluttbrukermarkedet og grossistmarkedet for mobiltelefoni, og vil blant annet se nærmere på dette, heter det i en melding som i går ble publisert på Konkurransetilsynets nettsider. Konkurransetilsynet har frist til 13. november med å varsle et eventuelt inngrep. Et slikt varsel skal være begrunnet, slik at partene kan kommentere det før tilsynet konkluderer i saken. Gult

Forsiden akkurat nå

Til toppen