Konkurransetilsynet kan stoppe Talkmore-salg

Konkurransetilsynet har i dag varslet Telenor, Talkmore og Mobyson om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot fusjonen. NetComs August Baumann er en av flere som har klaget Telenors kjøpsavtale inn for tilsynet.

– Tilsynet er av flere høringsinstanser gjort oppmerksom på problemstillinger knyttet til Telenors posisjoner i sluttbrukermarkedet og grossistmarkedet for mobiltelefoni og vil blant annet se nærmere på dette, heter det i en melding på Konkurransetilsynets nettsider. Konkurransetilsynet har frist til 13. november med å varsle et eventuelt inngrep. Et slikt varsel skal være begrunnet, slik at partene kan kommentere det før tilsynet konkluderer i saken. Tilsynet understreker at det f

Forsiden akkurat nå

Til toppen