Konkurranse krever oppfølgning

Stortinget skal snart sluttbehandle mobilmeldingen. Endringene i mobilmarkedet har vært store siden det ble åpnet for konkurranse. Manglende oppfølgning og kontroll med netteiere gjør at konkurransen ikke virker. Det har utviklet seg et duopol, og duopolistene har naturligvis ingen incentiver til å endre denne situasjonen, sier adm. direktør Finn Boisen i Tele Danmark InterNordia.

Av Finn Boisen For to år siden gjorde Stortinget et klart valg for hvilken retning man ønsket konkurransen skulle utvikle seg. Stortinget åpnet for videreforhandlere av nettkapasitet, men påla bevisst ikke netteiere å inngå avtaler med virtuelle operatører. Alle aktører, både netteiere og utfordrere, har siden innrettet seg på videresalg. Flere aktører tilbyr nå videresalgs-abonnementer, både på privat- og bedriftsmarkedet. Felles for disse aktørene er at de har gjort store inves

Forsiden akkurat nå

Til toppen