Konkurranse i hele landet eller lokale monopoler?

Telenors intensjon er ikke å drepe lokale initiativ, men konkurrere der vi tror det er lønnsomt. Vi kan ikke unnlate å bygge ut i et geografisk område fordi en lokal aktør søker monopol i området. Det skriver konserndirektør for teknologi, Berit Svendsen i Telenor i dette svaret til et innlegg fra Roald Boge i Svorka Aksess.

Av Berit Svendsen Telenor har som daglig leder i Svorka Aksess påpeker investert betydelige beløp i å bygge ut ISDN. Dette har gitt norske forbrukere et godt tilbud for telefoni og tilgang til Internett. For å tilby forbrukerne en oppgradering av ISDN-tjenesten og et reelt bredbåndstilbud, vil en kommersiell aktør alltid måtte estimere mulig etterspørsel og betalingsvilje opp mot investeringskostnadene ved utbygging.  Telenor bygger derfor ut ADSL etter samme mal som for andre produkte

Forsiden akkurat nå

Til toppen