Debatt
Kari Nordstad og Haakon Sandven, Teleplan Consulting.

Kommunikasjon – et generasjonsskille

Ungdom har ikke tålmodighet til å vente på svar på e-post – de vil ha umiddelbar respons, skriver Kari Nordstad og Haakon Sandven, Teleplan Consulting.

Teleplan har på oppdrag av Telepress gjennomført en mediebruksundersøkelse som kartlegger nordmenns bruk av mobil, Internett og TV. Et av fokusområdene i analysen har vært kommunikasjon, og ikke uventet er preferanser og atferd sterkt avhengig av alder. For åillustrere dette vil vi i denne artikkelen vise hvordan ungdom foretrekker å kommunisere i forhold til deres foreldre. For enkelhets skyld definerer vi her ungdom til å være i alderskategorien 15-25 år, og deres foreldre i alderska

Forsiden akkurat nå

Til toppen