Knalltøft for norsk mobilhåp

Det norske selskapet The Mobile Media Company (MMC) vipper på kanten av stupet. Egenkapitalen er tapt, og revisor stiller seg sterkt kritisk til regnskapene.

Ifølge Aftenposten var MMC i 2001 verdsatt til nesten tre milliarder kroner. Men regnskapene for 2006 viser et underskudd før skatt på 48 millioner kroner. Krisen som kom til uttrykk i regnskapet for 2005 er dermed ikke over. Samtidig får ledelsen og styret passet sitt påskrevet av revisor. I revisjonsberetningen fremgår det at selskapets internkontroll er mangelfull, og at  svakheter i rutinene har umuliggjort en fullføring av revisjonen, skriver Aftenposten. Under den store 3GSM-me

Forsiden akkurat nå

Til toppen