Klart for kamp om GSM-lisensene

Som et første ledd i å tillate bruk av GSM-lisensene til 3G, samt å omfordele frekvensene mellom operatørene, kunngjør nå Post- og teletilsynet ledige ressurser i 900-båndet.

I et finurlig utformet dokument forsøker Post- og teletilsynet på en og samme måte å fordele den lille ledige frekvensressursen i 900-båndet, samtidig som de påvirker operatørene til selv å flytte litt på seg i frekvensspektrumet. Målet er en best mulig utnyttelse av frekvensressursene. Frivillig flytting i spektrum De frekvensressurser som nå lyses ut, har tidligere vært brukt av analoge trådløse telefoner. I sommer, den 3. juli 2008 varslet PT at bestemmelsen i fribruksforskrif

Forsiden akkurat nå

Til toppen