Klargjør BaneTele til salg

BaneTele har snart lagt alle tvistesaker bak seg. Da blir det klar bane for statlig nedsalg i selskapet. Driften hos Matthias Peter går bedre enn noensinne og selskapet hadde hadde vært i pluss i år uten voldgiftstap til gamle Enitel-eiere.

Samferdsels- og næringsdepartementene er nå i sluttforhandlinger om tvisten BaneTele har hatt i lengre tid med Jernbaneverket om leieavtalene på fiberkablene. En avklaring, i form av et forlik, er ventet i løpet av noen uker.VoldgiftBaneTele tapte voldgiftsaken med Statnett og ni regionale e-verk, inkludert BKK, som har hatt et horn i siden til BaneTele lenge. BaneTele må ut med 36 millioner kroner, som selskapet ikke har tatt høyde for med avsetninger. EnitelDenne saken stammer fra BaneTe

Forsiden akkurat nå

Til toppen