Klare for bygging av nytt nødnett

Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK), Nokia Siemens Networks (NSN) og BaneTele signerte nylig avtalen om leveranse av transmisjonstjenester til det nye nødnettet for nødetatene.

Nødnettet vil gi et vesentlig løft for samfunnssikkerheten og publikums trygghet, og samtidig gi en ny og sikrere hverdag for politi, brann og ambulansepersonell landet over. Milepæl - Det nye nødnettet er en av de største satsningene innen økt samfunnssikkerhet og beredskap som staten har iverksatt de siste årene. Nødnettet skal fungere både i nødetatenes daglige operasjoner og ved større hendelser og kriser, og det er derfor stilt svært strenge krav til nødnettets sikkerhet og

Forsiden akkurat nå

Til toppen