Direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet.

Klager på PTs bredbåndsvedtak

Tele2, TDC og Ventelo har klaget til Samferdselsdepartementet på PTs vedtak om regulering av markedene for tilgang til bredbåndsnett, som klagerne mener er for ettergivende mot Telenor.

Post- og teletilsynet (PT) gjorde 3. april et vedtak om å reduserer maksimalprisen Telenor kan ta for full og delt tilgang til det ordinære kobbernettet, men PT påla ikke Telenor å gi tilgang til blant annet nye fibernett. LLUB PT vedtok å sette ned maksimalpris (pristak) for full tilgang til kobberaksessnettet fra 105 kroner til 95 kroner per aksess per måned. Telenor satt ned prisen for full aksess til dette nivået flere måneder før PT-vedaket, så vedtaket berørte ikke den aktuel

Forsiden akkurat nå

Til toppen