Styreleder Terje Christoffersen i Network Norway opplyser at budet snart er sendt ut til alle aksjonærene.

Kjøper seg opp i Network Norway

Flere aksjonærer har i løpet av sommeren konvertert gjeld til aksjer i Network Norway. Tele2-budet sendes til aksjonærene om få dager.

Samtlige aksjonærer med tegningsrettigheter utstedt i desember 2008, innløste disse da fristen gikk ut 1. juli. Det innebærer at selskapet har fått tilført 44,8 millioner kroner i egenkapital. Tegningsrettighetene ble utstedt til aksjonærer som gaselskapet et lån på 72,9 millioner kroner. Da tegningrettighetene ble utstedt, ble det presisert at lånet som helhet ville bli tilbakebetalt, når tegningsrettighetene blir utøvd. Alternativt ved lånets utløp etter to år. Ved utstedelse

Forsiden akkurat nå

Til toppen