Graving er den største kostnaden ved utbygging av fiber, og bransjen har lenge bedt samrferdselsdepartementet om klarere retningslinjer for fremføring av kabler langs offentlig vei.

Kartlegger sårbar infrastruktur

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kartlegger sårbarheter i telenettet. Vil sikre kritisk infrastruktur bedre.

I dag har vi en situasjon der nesten alt av kommunikasjon går via fiber. Enkelthendelser som Telenor-utfallet i 2010 og forrige ukes hendelser i Nordland viser hvor sårbart samfunnet er for brudd i fiberforbindelser, og hvor viktig det er med reserveløsniger. Da dagens fibernett ble bygget, var det få som så på dette som samfunnskritisk infrastruktur. Dermed er mange av anleggene dårlig sikret, både mot villet sabotasje, naturkrefter og hendelige uhell. I 2010 skulle det bare et tr

Forsiden akkurat nå

Til toppen