Kartlegger informasjonsrutiner

Post- og teletilsynet (PT) kartlegger hvordan teletilbyderne gir kundene muligheten til å få vite hvor mye det koster å ringe enkeltnumre. Etter ekomforskriften skal telekunder ha en slik mulighet. Dette gjelder også der teletilbyderne opererer med ulike priser til ulike nett og kunden ikke har forhåndskunnskap om mottakerens operatør.

- Så lenge tilbyderen operer med ulike priser til ulike nett, så må de også klare å fortelle brukeren hva det vil koste, sier underdirektør Arne Litleré i PT. - Ettersom teletilbyderne klarer å skille mellom ulik pris til ulikt nett når de lager fakturaer, bør de også i forkant klare å informere om dette ut til kundene. Utfordring for teletilbyderne - Dette er en utfordring vi må se på, og vi skal selvfølgelig gi PT et svar innen fristen 20. juni, forteller nylig påtroppet adm

Forsiden akkurat nå

Til toppen