Underdirektør John Eivind Velure regner med at antallet mobilfrekvenser kan vokse med over 30 prosent i løpet av får år. 

Kan ha klar 400 MHz nye mobilfrekvenser i 2015

Her er frekvensene Post- og teletilsynet regner med at blir klarert for mobil i løpet av noen år.

Per i dag er det tilgjengelig 776 MHz-frekvenser for mobil i Norge (se faktaboks). 

Innen 2015 planlegger EU og det europeiske samarbeidsorganet CEPT å øke spektrummengden til 1200 MHz.

I en oversikt Post- og teletilsynet viste frem under Frekvensforum i Lillesand sist uke, antar de at følgende frekvenser kan være aktuelle:

Forsiden akkurat nå

Til toppen