Kan dekke satellittskyggen og 130 000 hytter

Paneda, et lite selskap i Selje i Nordfjord, har utviklet en løsning som dekker de drøyt 5000 hjem som befinner seg i "satellittskyggen" og derfor ikke kan ta imot signalene fra verken satellitt eller bakkenettet for digital-TV. Løsningen kan også levere digital-TV til 130 000 fritidsboliger som ligger utenfor bakkenettets dekningsområde. Paneda har nå tegnet kontrakt med Norkring som underleverandør av digital-TV-dekning.

Panikken for svarte TV-skjermer på hytta har begynt å bre seg i den norske fjellheimen i forkant av slukkingen av det analoge bakkenettet, som regionvis sier takk for seg fra mai neste år. Forskjellige beregninger tyder på at om lag 130 000 fritidsboliger enten må skaffe seg parabol eller være uten TV-mottak. UHF Norges televisjon (NTV) er konsesjonspålagt å dekke hele den fastboende befolkning med digital-TV, men det er altså vel 5000 husstander som ikke nås av bakkenettet som nå b

Forsiden akkurat nå

Til toppen