Kan dekke satellitt-skyggen

Paneda, et lite selskap i Selje i Nordfjord, har utviklet en løsning som dekker de drøyt 5000 hjem som befinner seg i ”satellittskyggen” og derfor ikke kan ta imot signalene fra verken satellitt eller bakkenettet for digital-TV.

Løsningen kan også levere digital-TV til 130.000 fritidsboliger som ligger utenfor bakkenettets dekningsområde. Paneda har nå tegnet kontrakt med Norkring som underleverandør av digital-TV-dekning. Panikken for svarte TV-skjermer på hytta har begyntå bre seg i den norske fjellheimen i forkant av slukkingen av det ana-loge bakkenettet, som regionvis sier takk for seg fra mai neste år. Forskjellige beregninger tyder på at om lag 130.000 fri-tidsboliger enten må skaffe seg parabol eller

Forsiden akkurat nå

Til toppen