Debatt
Per Morten Hoff er generalsekretær i IKT-Norge

Kan bli full stopp i bredbåndsutbyggingen

Vegdirektoratet undergraver legitimiteten til den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet.

Vegdirektoratet har nylig sendt inn et nytt forslag til såkalt graveforskrift i Vegloven, etter at Statsråd Kleppa i Samferdselsdepartementet satte foten ned for det fremlagte utkastet til ny forskrift for fremføring av infrastruktur i veggrunn.  Forskriftsforslaget er i stor grad identisk med og like ubalansert som direktoratets opprinnelige forslag fra 2007. På enkelte punkter har det til og med blitt verre for de som bygger bredbånd. IKT-Norge er svært overrasket over at Vegdirekto

Forsiden akkurat nå

Til toppen