Debatt

Kan ADSL strekkes til fullverdig "triple play"?

Dette spørsmålet er både interessant og svært aktuelt - ikke minst er det interessant å diskutere hva som er "fullverdig triple play". Sistnevnte vil være et spørsmål på linje med "Hva er bredbånd?" og således ha en levetid og sett med svaralternativer som strekker seg langt utover denne artikkelens innhold og levetid. Kommentar av Tom-Bertil Smeby i Teleplan.

Med triple play mener vi et tjenestesett som inkluderer taletjenester, internettjenester og TV-tjenester. I forhold til tittelen betyr dette m.a.o. muligheten for å tilgang til telefoni, internett og TV via bredbåndsaksessen. I dette settet av tjenester er det først og fremst TV som representerer en utfordring i forhold til båndbredde og kvalitet. De fleste bredbåndstelefonitjenester som tilbys i dag, krever 50-200kbps mens gjennomsnittelig hastighet som benyttes for internett/dataoverføri

Forsiden akkurat nå

Til toppen