Kabel vokser mer enn DSL

Siste kvartal var veksten i nye bredbåndsabonnement via kabel 18.000, via ADSL 16.000 og via fiber 12.000. Samlet var veksten i kvartalet 43.000. Det er første gang kabel vokser mer enn ADSL. Samlet vokser kabel/fiber nå med om lag dobbelt så mye som xDSL.

Vekstvinnerne i det siste kvartalet er utvilsomt Canal Digital på kabel, og dernest Lyse på fiber. Mobil og fast vokser like mye Ifølge tall vi har innhentet vokste mobil bredbånd med om lag 40.000 i første kvartal og sannsynligviscirka 200.000 på årsbasis. Våre prognoser på fastnett er 223.000 for året som helhet. Om begge slår til, vil mobilt bredbånd og fast bredbånd få nesten nøyaktig like mange nye kunder i 2008 (se egen artikkel om mobil bredbåndsvekst).   Kabelsal

Forsiden akkurat nå

Til toppen