Jens roser IT Fornebu

- IT Fornebu er et godt eksempel på samarbeid mellom stat og næringsliv for å få til nyskaping, sa Jens Stoltenberg da han besøkte bedriftsklyngen onsdag. Ap-lederen stiller seg også ”positiv” til idéen om et EU-senter for e-government på IT Fornebu.

Arbeiderpartiet var en viktig fødselshjelper for IT Fornebu, og Stoltenberg uttalte lettelse over at "den politiske krangelen" om prosjektet når er tilbakelagt."Aktiv næringspolitikk"Stoltenberg hadde også samtaler med ledelsen for IT Fornebu, pådriverenog investoren Fred Olsen og bedriftsledere som Frode Haugen i Alcatel. Han lovet at en eventuell rød-grønn regjering vil føre en aktiv næringspolitikk for å få til mer nyskaping i næringslivet. Han fremhevet spesielt forskning, infra

Forsiden akkurat nå

Til toppen