IPTV-seere er ikke som andre

IPTV-kundene er mer avanserte brukere av flere tjenester enn andre TV-kunder.  De bruker mer penger på TV-apparatene sine og de kobler dem oftere sammen med PC enn andre, viser en undersøkelse som Teleplan har gjort for TeleNorge/InsideTelecom.

Som ledd i den store brukerundersøkelsen hvor 2000 norske TV-kunder ble stilt en rekke spørsmål ble det også gjort en egen undersøkelse blant 200 IPTV-kunder. Fremtidsrettet Den viser blant annet at ønsket om å fåtilgang til en fremtidsrettet teknologi var viktigste årsak til at kunden bestilte IPTV. 35 prosent oppga dette som grunn, mens over 30 prosent også oppga som grunn at de fikk alt på en faktura fra samme leverandør. Fra kabel til IPTV Halvparten av IPTV-kundene kom fr

Forsiden akkurat nå

Til toppen